จำนองที่ดิน

จำนองที่ดิน

สรุปชัด! 5 ข้อควรรู้ที่ต้องเช็คให้ดีก่อนจำนองโฉนดที่ดิน

หากใครเป็นเจ้าของที่ดินที่ต้องการต่อยอดสภาพคล่องทางการเงิน ไปพร้อมกับรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอาไว้เพื่อโอกาสการลงทุนในอนาคต ลองมาสำรวจและพิจารณา 5 ข้อควรระวังที่ต้องเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจจำนองโฉนดที่ดินที่นำมาฝากในวันนี้กัน

1. รู้จักการจำนองโฉนดที่ดินกันก่อน

การจำนองที่ดิน คือ การนำที่ดินของเราไปเป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งตามมาตรา 702 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ที่ดินที่นำมาจำนองจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง และผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้รับจำนองจนกว่าจะมีการผิดสัญญา หรือทำผิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้ โดยทั่วไปแล้ว การจำนองโฉนดที่ดินจะเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ

>> จำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้

>> จำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่น

นอกจากนี้ การจำนองโฉนดที่ดินยังมาพร้อมข้อจำกัดที่ให้ผู้จำนองสามารถจำนองได้เฉพาะที่ดินที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น เช่น หากเลือกจำนองเฉพาะที่ดินก็จะไม่สามารถนำบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่ดินมาร่วมจำนองได้ แต่หากมีการตกลงกับผู้รับจำนองเอาไว้ก็สามารถทำได้

2. เช็ครายละเอียดของสัญญาจำนองโฉนดที่ดินให้ดี

สัญญาจำนองที่ดิน คือ สัญญาเงินกู้ที่ผู้จำนองจะนำที่ดิน (อาจรวมสิ่งปลูกสร้างอื่น) มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยที่ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้รับจำนอง โดยรายละเอียดของสัญญาจำนองโฉนดที่ดินจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ดังนี้

>> จำนวนเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาจ่าย และจำนวนครั้งที่สามารถผิดนัดชำระและดอกเบี้ยที่ต้องชำระหากมีการผิดนัดชำระ

>> รายละเอียดของที่ดินที่นำมาจำนอง เช่น เลขที่โฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ และรายละเอียดที่ตั้งของที่ดิน

>> วันและเวลาในการทำสัญญา

>> รายละเอียดของทั้งผู้จำนองและผู้รับจำนอง เช่น ชื่อ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ ตลอดจนข้อมูลติดต่อของบิดา มารดา และญาติ

>> รายละเอียดของผู้ถือโฉนดที่ดินขณะจำนอง

>> การเซ็นสัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้เขียนสัญญา ผู้ตรวจสัญญา ผู้จำนอง ผู้รับจำนอง พยานของแต่ละฝ่ายอีก 1 คน และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

อย่างไรก็ดี ที่ดินที่จะสามารถนำมาจำนองได้จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้จำนองเป็นเจ้าของเท่านั้น หรือหากไม่ใช้เจ้าของก็ต้องให้เจ้าของที่ดินตัวจริงมอบอำนาจมา ซึ่งหากภายหลังมีการตรวจสอบและพบว่าไม่ใช่ทั้งเจ้าของที่ดิน และไม่ได้มีการมอบอำนาจให้นำที่ดินมาจำนอง สัญญาจำนองโฉนดที่ดินนี้ก็จะกลายเป็นโมฆะทันที

3. ค่าใช้จ่ายในการจำนองโฉนดที่ดินแต่ละครั้ง

หลายคนอาจเข้าใจว่า การจำนองที่ดินแต่ละครั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การนำที่ดินไปจำนองยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่าย 4 รายการที่นอกเหนือจากดอกเบี้ยและเงินต้นของการกู้ยืม ดังนี้

>> ค่าธรรมเนียมจดคำขอ

>> ค่าจดจำนอง เช่น 1% ของวงเงินกู้ยืม หรือ 0.5% ของวงเงินกู้ยืม

>> ค่าภาษีอากรแสตมป์ตามวงเงินจำนอง

>> ค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน กรณีไถ่ถอนที่ดิน

 

4. เข้าใจเงื่อนไขทางกฎหมายหากผิดนัดชำระค่างวด

รู้หรือไม่? หากผู้จำนองผิดนัดชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 30 วัน ผู้รับจำนองสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อนำยึดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือนำที่ดินที่จำนองไปขายทอดตลาดได้ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะฟ้องต่อศาลได้นั้น ผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1 ส่งหนังสือทวงหนี้ให้ผู้จำนอง

2 หากผู้จำนองไม่ชำระเงิน ผู้รับจำนองสามารถจัดการได้ 2 แบบ คือ

>> ฟ้องต่อศาลให้นำเอาที่ดินไปขายทอดตลาด โดยแจ้งผู้จำนองก่อน 30 วัน

>> ให้ศาลสั่งให้ที่ดินที่นำมาจำนองหลุดกรรมสิทธิ์ อาจสามารถคิดดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี หรือหากผู้จำนองไม่ได้ชำระค่างวดนาน 5 ปีก็สามารถฟ้องต่อศาลได้เช่นกัน

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ศรีสวัสดิ์อยากขอให้ทุกคนวางแผนค่าใช้จ่ายในการชำระค่างวดในการจำนองโฉนดที่ดินให้รัดกุมมากที่สุด เพราะอย่าลืมว่า หากเราไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามที่ตกลงไว้ นอกจากจะเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะผิดสัญญาแล้ว เครดิตและประวัติทางการเงินก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย ทำให้การทำธุรกรรมในครั้งต่อ ๆ ไปยากขึ้น และมีปัญหาได้ง่ายกว่าปกติ

5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับจำนองให้ดี

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เจ้าของที่ดินทุกคนจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้รับจำนองให้ดีก่อนตัดสินใจทำสัญญาจำนองโฉนดที่ดินทุกครั้ง เพราะหากไม่เช็คและตรวจสอบในส่วนนี้ให้ดี นอกจากจะเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ว แต่ผู้จำนองยังอาจเสียประวัติทางการเงินและมีหนี้สินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

โดยการตรวจสอบผู้รับจำนองที่ดินนั้น สามารถทำได้โดยการพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของการจำนอง ตลอดจนความโปร่งใสในการขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการทั้งหมด หากพบสัญญาข้อไหนที่ดูไม่เป็นธรรม หรือสงสัยรายละเอียดข้อใดก็ควรพิจารณาและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาทุกครั้ง

 

stdonline จำนองที่ดิน 0822970156
ติดต่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเราจำนองที่ดิน
ราคาค่าบริการจำนองที่ดิน
BETTER RATE
0822970156

 

สำหรับงานจำนองที่ดิน บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอนงาน

เราคือผู้ให้บริการจำนองที่ดินเพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย
จำนองที่ดิน รับจํานองที่ดิน ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว ให้บริการทั่วประเทศ ทราบผลเร็ว รับจำนองโฉนดที่ดิน รับเงินสด พิจารณาจากนายทุนโดยตรง ทราบผลเร็ว ดอกเบี้ยถูก จำนำโฉนดบ้านที่ดิน รับจัดสินเชื่อบ้าน ที่ดิน ที่ดิน และอาคารชุด สัญญาจำนองที่ดิน กู้ง่ายเพียงจำนองบ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดิน ขายฝาก จำนอง บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดโครงการ ที่ดินเปล่าติดถนนใหญ่ ใกล้ห้าง ตลาด มหาลัย ชุมชน *โฉนดลอย ไม่ติดแบงค์ บริการจากเรา จำนองที่ดิน


เชิญชมภายในจำนองที่ดิน ก่อนตัดสินใจ บริการ


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา stdonline จำนองที่ดิน

-ค้นหาทุกบริการด้านงานช่าง และงานบริการ ธุรกิจ ร้านค้าได้ด้วยตัวคุณเอง ครบจบในที่เดียว
-วางแผนงานโดยช่างมืออาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง

-จำนองที่ดิน ราคาที่ถูกที่สุด

-ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

-บริการหลังการขาย ทั้งงงานบริการ และงานสินค้า

-เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มีลูกค้าสาขาทั่วประเทศมากกว่า เกือบ 90 แห่ง

-มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนในการทำงาน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจ

-มีโครงการที่ผ่านการทำงานของทีมงานจากลูกค้าให้ดูมากมาย เพราะพิจารณาความต้องการ และปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยทันที

-ให้คุณสามารถไว้วางใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพระยะยาว พร้อมดูแลบริการหลังการขายอย่างตรงจุด
หมดกังวลเรื่องปัญหาบานปลายในภายหลัง

-พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะจุดอย่างเป็นกันเองให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจสามารถปรึกษาได้หลังการขายทันที

-ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี การรันตรีความเชื่อมั่นกับทีมงานมืออาชีพ
-บริการดี ราคากันเอง ตามที่ลูกค้าต้องการ

จำนองที่ดิน
จำนองที่ดิน
จำนองบ้าน
รับจำนองที่ดิน
รับจำนองบ้าน
จํานองที่ดิน
จำนองที่ดิน
จำนองที่ดิน
จํานองที่ดิน
รับจำนอง
จำนองบ้าน
รับจํานองที่ดิน
จํานองบ้าน
การจํานองที่ดิน
จดจํานองที่ดิน
ขายฝากบ้าน
จํานองที่ดิน
รับจำนองที่ดิน
รับจํานองบ้าน
รับจํานําโฉนด ที่ดินต่างจังหวัด
จำนองที่ดินไฟแนนซ์
จํานําที่ดิน

 

CONTACT US

0822970156

SERVICES


รางวัลการให้บริการมากมาย
มากกว่า 128 โครงการชั้นนำที่ยอดเยี่ยม
มากกว่า 420 Artworks เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุด
มากกว่า 4 รางวัลชั้นนำระดับประเทศ การันตีคุณภาพมาตรฐาน
มากกว่า 88 ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศที่วางใจเรามาอย่างยาวนาน

เพราะการเลือกศูนย์รวมบริการสักแห่งที่ครบจบในที่เดียวเป็นความได้เปรียบสำหรับลูกค้า ยิ่งสามารถเลือกรับผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายเท่าไรก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะเราเข้าใจทุกความต้องการด้วยประสบการอันยาวนาน ค้นหาทุกเรื่องที่คุณต้องการสารพัดช่างด้านงานบริการกับศูนย์รวมบริการของเรา
เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและลงตัวในทุกสไตล์ที่คุณเป็น เพื่อให้ได้รับบริการอย่างเป็นกันเอง พร้อมคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถรับบริการเฉพาะทางอย่างตรงจุดได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ หมดกังวลเรื่องงานช่าง เพราะทุกปัญหาสารพัดช่าง ให้เราช่วยแก้ไขขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ จำนองที่ดิน 
กับทีมงาน stdonline จำนองที่ดิน


รับชมผลงานอื่นๆของเว็บไซด์
https://www.online-std.com/

ABOUT US
สะดวกสบาย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา
เขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม


พื้นที่ให้บริการ จำนองที่ดิน
และทั่วถึง ตำบล และอำเภอด้านล่างนี้
...................