ช่างรังวัดที่ดิน

online-std ช่างรังวัดที่ดินราคาถูก

รังวัดที่ดิน
ช่างรังวัดที่ดิน
นายช่างรังวัด
จ้างรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน
การรังวัดที่ดิน หมายถึง การตรวจสอบและวัดพิกัดแนวเขต เนื้อที่ รูปร่าง และลักษณะทางกายภาพของที่ดิน เพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยกโฉนดที่ดิน รวมโฉนดที่ดิน แก้ไขโฉนดที่ดิน หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ประเภทของการรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

การรังวัดสอบเขตที่ดิน เป็นการรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขต เนื้อที่ รูปร่าง และลักษณะทางกายภาพของที่ดิน โดยไม่ต้องมีโฉนดที่ดิน หรือมีโฉนดที่ดินอยู่แล้วก็ได้
การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน เป็นการรังวัดเพื่อแบ่งแปลงที่ดินที่มีโฉนดที่ดินอยู่แล้ว ออกเป็นแปลงย่อยๆ โดยแต่ละแปลงย่อยจะมีโฉนดที่ดินใหม่เป็นของตัวเอง
การรังวัดรวมโฉนดที่ดิน เป็นการรังวัดเพื่อรวมแปลงที่ดินที่มีโฉนดที่ดินอยู่แล้ว 2 แปลงขึ้นไป ให้เป็นแปลงเดียวกัน โดยมีโฉนดที่ดินใหม่เป็นของตัวเอง
ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน

ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน โดยทั่วไปมีดังนี้

เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิ์ในที่ดิน ยื่นคำขอรังวัดที่ดินพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรับคำร้องขอ
เจ้าหน้าที่ นัดวันรังวัด และแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมตรวจแนวเขต
เจ้าหน้าที่ ทำการรังวัดที่ดิน และปักหลักเขต
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการรังวัด และจัดทำแผนที่รังวัด
เจ้าของที่ดิน ตรวจสอบแผนที่รังวัด และลงนามรับรอง
เจ้าหน้าที่ ออกโฉนดที่ดินใหม่ หรือแก้ไขโฉนดที่ดินเดิม
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการรังวัดที่ดิน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการรังวัดที่ดิน โดยทั่วไปมีดังนี้

บัตรประชาชน
โฉนดที่ดิน (กรณีมี)
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กรณีไม่มีโฉนดที่ดิน)
ใบอนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (กรณีไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีมี)
ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และประเภทของการรังวัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดิน

 

stdonline ช่างรังวัดที่ดิน 063-6462546
ติดต่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเราช่างรังวัดที่ดิน
ราคาค่าบริการ ช่างรังวัดที่ดิน
BETTER RATE
063-6462546

 

สำหรับงานช่างรังวัดที่ดิน บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอนงาน

เราคือผู้ให้บริการช่างรังวัดที่ดิน เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย
รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานช่างรังวัดที่ดิน ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานช่างรังวัดที่ดิน โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ ช่างรังวัดที่ดิน วัตถุประสงค์ของการรังวัดที่ดินหลัก ๆ คือ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน , ที่ตั้งของที่ดิน , เนื้อที่ของที่ดิน เหตุผลในการจ้างช่างรังวัดที่ดิน มืออาชีพเท่านั้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ประสบการณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง


เชิญชมภายในช่างรังวัดที่ดิน ก่อนตัดสินใจ บริการ


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา stdonline ช่างรังวัดที่ดิน

-ค้นหาทุกบริการด้านงานช่าง และงานบริการ ธุรกิจ ร้านค้าได้ด้วยตัวคุณเอง ครบจบในที่เดียว
-วางแผนงานโดยช่างมืออาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง

-ช่างรังวัดที่ดินราคาที่ถูกที่สุด

-ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

-บริการหลังการขาย ทั้งงงานบริการ และงานสินค้า

-เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มีลูกค้าสาขาทั่วประเทศมากกว่า เกือบ 90 แห่ง

-มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนในการทำงาน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจ

-มีโครงการที่ผ่านการทำงานของทีมงานจากลูกค้าให้ดูมากมาย เพราะพิจารณาความต้องการ และปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยทันที

-ให้คุณสามารถไว้วางใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพระยะยาว พร้อมดูแลบริการหลังการขายอย่างตรงจุด
หมดกังวลเรื่องปัญหาบานปลายในภายหลัง

-พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะจุดอย่างเป็นกันเองให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจสามารถปรึกษาได้หลังการขายทันที

-ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี การรันตรีความเชื่อมั่นกับทีมงานมืออาชีพ
-บริการดี ราคากันเอง ตามที่ลูกค้าต้องการ

การแบ่งแยกที่ดิน หมายถึง การแบ่งแปลงที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน ออกเป็นแปลงย่อยหลายแปลง โดยแต่ละแปลงย่อยจะมีโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเป็นของตัวเอง

กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์รวม

เจ้าของที่ดินรวมทุกคนต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน
ทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดิน
กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เดี่ยว

เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการเองได้
ยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดิน
ขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดิน

ยื่นคำขอ

ไปที่สำนักงานที่ดินที่ท้องที่ที่ดินตั้งอยู่
กรอกคำขอแบ่งแยกที่ดิน
แนบเอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่
หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอทราบ
นัดรังวัด

เจ้าหน้าที่นัดวันรังวัดที่ดิน
ผู้ขอต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
รังวัดที่ดิน

เจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ดินตามวันเวลาที่นัดไว้
ผู้ขอต้องอยู่ร่วมในการรังวัด
ตรวจสอบรังวัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการรังวัดว่าถูกต้องหรือไม่
หากผลการรังวัดไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแก้ไข
จดทะเบียน

ผู้ขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน
เจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินให้กับผู้ขอ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน (กรณีไม่สะดวกดำเนินการเอง)
หนังสือสัญญาแบ่งกรรมสิทธิ์รวม (กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์รวม)
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรังวัด แปลงละ 40 บาท
ค่าธรรมเนียมแบ่งแยกโฉนดที่ดิน แปลงละ 30 บาท
ค่าธรรมเนียมแบ่งแยกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลงละ 30 บาท
ค่าคํานวณเนื้อที่โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลงละ 30 บาท
ระยะเวลา

ประมาณ 15 - 30 วันทำการ
หมายเหตุ

ข้อมูลและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินอีกครั้ง
แนะนำให้ปรึกษาทนายความก่อนทำการแบ่งแยกที่ดิน


CONTACT US

063-6462546

SERVICES

ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน
1. เตรียมเอกสาร

เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน)
บัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีที่ดินไม่มีหลักเขต ต้องการปักหลักเขตใหม่ แจ้งความประสงค์ขอปักหลักเขตใหม่
กรณีที่ดินมีหลักเขตเก่า ต้องการตรวจสอบแนวเขต แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบแนวเขต
2. ยื่นคำขอ

ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน แบ่งแยก รวม สอบเขต
ชำระค่าธรรมเนียม
3. รอรับการติดต่อจากสำนักงานที่ดิน

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจะติดต่อเพื่อแจ้งวันเวลาทำการรังวัด
เตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน
แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้ทราบ (กรณีมี)
4. เจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัด

ชี้แนวเขตที่ดิน
ปักหลักเขตใหม่ (กรณีขอปักหลักเขตใหม่)
ตรวจสอบแนวเขต (กรณีขอตรวจสอบแนวเขต)
กรณีมีการแบ่งแยกที่ดิน เจ้าหน้าที่จะออกใบสำคัญแสดงการแบ่งแยกที่ดิน
5. ตรวจสอบและรับเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้
กรณีมีข้อผิดพลาด แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข
ลงนามรับเอกสาร
6. จดทะเบียน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโฉนดที่ดิน เช่น แนวเขต เนื้อที่ ต้องนำเอกสารที่ได้ไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดิน
หมายเหตุ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักงานที่ดิน
กรณีที่ดินมีปัญหา เช่น มีข้อพิพาท อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานขึ้น
แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโดยตรงขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ ช่างรังวัดที่ดิน 
กับทีมงาน stdonline ช่างรังวัดที่ดิน


รับชมผลงานอื่นๆของเว็บไซด์
https://www.online-std.com/

ABOUT US
สะดวกสบาย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา
เขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม


พื้นที่ให้บริการ ช่างรังวัดที่ดิน
และทั่วถึง ตำบล และอำเภอทุกพื้นที่