รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

7 ‘ประโยชน์’ ของบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน มีดังต่อไปนี้
1. ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างอิสระภายในบ้านของตนเอง​
การเสื่อมถอยของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับโรครู้สึกสูญเสียความความมั่นใจในตัวเอง จนอาจทำให้เก็บตัว ปิดกั้นสังคมและมีอาการซึมเศร้าได้ บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอิสระในการดำเนินชีวิตและสามารถทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย มีความปลอดภัย โดยไม่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยจึงมีสภาพจิตใจที่ดี

2. ผู้ดูแลสามารถแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัว
บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านมีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการดูแล เพื่อบรรเทาความเครียดของคนในครอบครัวและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟในผู้ดูแล (Caregiver Burnout) ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของคนในครอบครัว นอกจากนี้บริการดูแลที่บ้านสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากมืออาชีพ ครอบครัวจึงสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

3. เลือกวัน เวลา และความถี่ที่ต้องการรับบริการได้​
บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านเป็นบริการที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากครอบครัวสามารถกำหนดวัน เวลา รวมถึงความถี่ที่ต้องการรับบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการดูแลแบบไป-กลับ ไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน อีกทั้งยังสามารถเลือกการดูแลแบบพักอาศัยกับผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

4. สามารถออกแบบโปรแกรมการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล​
ครอบครัวสามารถออกแบบโปรแกรมการดูแลร่วมกับบุคลการทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการและข้อจำกัดทางร่างกายของแต่ละบุคคล และเลือกผู้ดูแลมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถให้การดูแลได้อย่างถูกต้อง ทักษะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบื้องต้นประกอบด้วย

สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประคองนั่ง และอุ้มนั่งรถเข็นได้อย่างถูกวิธี
สำหรับคนไข้อัมพาต ผู้ดูแลจะต้องรู้ทักษะการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และดูแลการพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง
จัดเตรียมอาหาร ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องพักของผู้ป่วย
ช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัวบนเตียง หรือช่วยอาบน้ำ
มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเครือของบ้านลลิสาให้บริการดูแลคนที่คุณรักโดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล เพื่อมอบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

5. มีผู้ดูแลอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงา​
ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังและไม่ค่อยได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมบ่อยนัก การมีผู้ดูแลอยู่ด้วยที่บ้านจะช่วยคลายความเหงาและบรรเทาความกังวลใจ หากผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจกันและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ได้ ก็จะสร้างความสบายใจให้กับผู้สูงอายุและส่งผลให้การดูแลเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ดูแลยังสามารถให้การสนับสนุนเมื่อผู้สูงอายุต้องการทำงานอดิเรกได้อีกด้วย

6. ผู้ดูแลจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด​
ผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การดูแลจะสามารถเข้าใจและสังเหตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด อาทิ การรับประทานอาหารที่ลดลง พฤติกรรมหลงลืม การนอนหลับ และการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และสามารถแจ้งให้คนในครอบครัวรับรู้เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพในขั้นต่อไป นอกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในบ้าน ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงที

7. ควบคุมค่าใช้จ่ายได้​
อีกหนึ่งข้อดีของบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน คือความง่ายต่อการวางแผนด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากคนในครอบครัวสามารถเลือกประเภทของบริการที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของการดูแลที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อเดือนได้

หน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

*อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
*ดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ตามอาการ)
*พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุ
*ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนคุยกับผู้สูงอายุ
*ดูแลให้การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อผู้สูงอายุมีอการเจ็บป่วย เช่น การวัดไข้ การวัดความดัน การเช็ดตัวลดไข้ ทำแผลเบื้องต้น
*ทำความสะอาดอุปกรณ์ และห้องนอนผู้สูงอายุ ซักรีดเสื้อผ้า และอื่นๆ ของผู้สูงอายุ
*ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือ พาไปเดินเล่น ผ่อนคลายจิตใจ
*คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุ และบันทึกการดูแลในแต่ละวัน และแจ้งกับญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลง

 

stdonline รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน 0907888292
ติดต่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเรารับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
ราคาค่าบริการ รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ดูแลทุกรูปแบบ
ไป-กลับ และ พักกับคนไข้ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
BETTER RATE
0907888292

 

สำหรับงานรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอนงาน

เราคือผู้ให้บริการรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย
หาคนดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน online
ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ใกล้ฉัน บริการจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ด่วน ฉุกเฉิน เราบริการให้ได้ทันที


เชิญชมภายในรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ก่อนตัดสินใจ บริการ


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา stdonline รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

-ค้นหาทุกบริการด้านงานช่าง และงานบริการ ธุรกิจ ร้านค้าได้ด้วยตัวคุณเอง ครบจบในที่เดียว
-วางแผนงานโดยช่างมืออาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง

- รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน บริการดูแลผู้สูงอายุ

และคนไข้ที่คุณไว้ใจได้

-ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

-บริการหลังการขาย ทั้งงงานบริการ และงานสินค้า

-เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มีลูกค้าสาขาทั่วประเทศมากกว่า เกือบ 90 แห่ง

-มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนในการทำงาน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจ

-มีโครงการที่ผ่านการทำงานของทีมงานจากลูกค้าให้ดูมากมาย เพราะพิจารณาความต้องการ และปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยทันที

-ให้คุณสามารถไว้วางใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพระยะยาว พร้อมดูแลบริการหลังการขายอย่างตรงจุด
หมดกังวลเรื่องปัญหาบานปลายในภายหลัง

- พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะจุดอย่างเป็นกันเองให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจสามารถปรึกษาได้หลังการขายทันที

-ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี การรันตรีความเชื่อมั่นกับทีมงานมืออาชีพ
-บริการดี ราคากันเอง ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
รับเฝ้าไข้ตามโรงพยาบาล
รับเฝ้าไข้ตามโรงพยาบาลรายวัน
ดูแลผู้ป่วยติด ตียงตามบ้าน
พยาบาลเฝ้าไข้ตามบ้าน
รับเฝ้าไข้ตามบ้าน
เฝ้าไข้ตามบ้าน
พยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน


CONTACT US

0907888292

SERVICES


รางวัลการให้บริการมากมาย
มากกว่า 128 โครงการชั้นนำที่ยอดเยี่ยม
มากกว่า 420 Artworks เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุด
มากกว่า 4 รางวัลชั้นนำระดับประเทศ การันตีคุณภาพมาตรฐาน
มากกว่า 88 ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศที่วางใจเรามาอย่างยาวนาน

เพราะการเลือกศูนย์รวมบริการสักแห่งที่ครบจบในที่เดียวเป็นความได้เปรียบสำหรับลูกค้า ยิ่งสามารถเลือกรับผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายเท่าไรก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะเราเข้าใจทุกความต้องการด้วยประสบการอันยาวนาน ค้นหาทุกเรื่องที่คุณต้องการสารพัดช่างด้านงานบริการกับศูนย์รวมบริการของเรา
เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและลงตัวในทุกสไตล์ที่คุณเป็น เพื่อให้ได้รับบริการอย่างเป็นกันเอง พร้อมคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถรับบริการเฉพาะทางอย่างตรงจุดได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ หมดกังวลเรื่องงานช่าง เพราะทุกปัญหาสารพัดช่าง ให้เราช่วยแก้ไขขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน  
กับทีมงาน stdonline รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน


รับชมผลงานอื่นๆของเว็บไซด์
https://www.online-std.com/

ABOUT US
สะดวกสบาย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา
เขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม


พื้นที่ให้บริการ รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน
และทั่วถึง ตำบล และอำเภอด้านล่างนี้
...................