รับถมที่

online-std รับถมที่ราคาถูก

รับถมที่ดิน
รับถมดิน
รับถมดินใกล้ฉัน
รับเหมาถมดิน


การถมที่ดิน หมายถึง การปรับระดับพื้นที่ดินให้สูงขึ้น โดยการนำดินมาเททับถม เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้าง หรือใช้งานประโยชน์อื่นๆ

 

ประโยชน์ของการถมที่ดิน

ปรับระดับพื้นที่ให้สูงขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้าง
ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น การเกษตรกรรม การทำสวน
เพิ่มมูลค่าของที่ดิน
ขั้นตอนการถมที่ดิน

เตรียมพื้นที่: เก็บกวาดสิ่งปฏิกูล เศษวัสดุออกจากพื้นที่ที่จะถม
ออกแบบ: กำหนดระดับความสูงที่ต้องการถม คำนวณปริมาณดินที่ต้องใช้
เลือกประเภทดิน: เลือกประเภทดินที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ดินถมทั่วไป ดินขุดลึก ดินถมเสริม
ถมดิน: ถมดินตามระดับที่ออกแบบไว้ บดอัดดินให้แน่น
บำรุงรักษา: ดูแลรักษาพื้นที่ถมดิน ป้องกันการทรุดตัว
ข้อควรระวังในการถมที่ดิน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ก่อนถม เช่น ระดับน้ำใต้ดิน สภาพดิน
เลือกประเภทดินที่เหมาะสม
ถมดินให้แน่นหนา บดอัดดินให้เรียบร้อย
ระวังปัญหาน้ำท่วมขัง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

พื้นที่ที่จะถม
ระดับความสูงที่ต้องการถม
ประเภทดิน
ระยะทางในการขนส่งดิน
ค่าแรง
โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน จะอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

 

stdonline รับถมที่ 0622592463
ติดต่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเรา รับถมที่
ราคาค่าบริการ รับถมที่
BETTER RATE
0622592463

 

สำหรับงานรับถมที่ บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอนงาน

เราคือผู้ให้บริการรับถมที่ ราคาถูก
รับถมที่ รวดเร็ว บริการดี


เชิญชมภายใน รับถมที่ ก่อนตัดสินใจ บริการ


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา stdonline รับถมที่

*ค้นหาทุกบริการด้านงานช่าง และงานบริการ ธุรกิจ ร้านค้าได้ด้วยตัวคุณเอง ครบจบในที่เดียว
*วางแผนงานโดยช่างมืออาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง

* รับถมที่ ราคาที่ถูกที่สุด

*ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

*บริการหลังการขาย ทั้งงงานบริการ และงานสินค้า

*เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มีลูกค้าสาขาทั่วประเทศมากกว่า เกือบ 90 แห่ง

*มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนในการทำงาน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจ

*มีโครงการที่ผ่านการทำงานของทีมงานจากลูกค้าให้ดูมากมาย เพราะพิจารณาความต้องการ และปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยทันที

*ให้คุณสามารถไว้วางใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพระยะยาว พร้อมดูแลบริการหลังการขายอย่างตรงจุด
หมดกังวลเรื่องปัญหาบานปลายในภายหลัง

*พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะจุดอย่างเป็นกันเองให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจสามารถปรึกษาได้หลังการขายทันที

*ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี การรันตรีความเชื่อมั่นกับทีมงานมืออาชีพ
*บริการดี ราคากันเอง ตามที่ลูกค้าต้องการ

การถมดิน
การถมดิน หมายถึง การนำดินมาปรับระดับพื้นที่ให้สูงขึ้น มักทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ปรับระดับพื้นที่ให้เสมอกัน: เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชัน หรือพื้นที่ที่มีระดับความสูงไม่สม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง หรือการใช้งานอื่นๆ
ยกพื้นที่ให้สูงขึ้น: เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ prone to flooding หรือ พื้นที่ต่ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
ปรับปรุงคุณภาพดิน: เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีดินเสื่อมโทรม หรือดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ขั้นตอนการถมดิน
เตรียมพื้นที่: เริ่มจากการเคลียร์พื้นที่ กำจัดวัชพืช เศษซาก และสิ่งกีดขวางต่างๆ ออกจากพื้นที่
วัดระดับพื้นที่: วัดระดับความสูงของพื้นที่ในจุดต่างๆ เพื่อกำหนดปริมาณดินที่ต้องการถม
เลือกประเภทของดิน: เลือกประเภทของดินที่เหมาะสมกับการใช้งาน ดินที่นิยมใช้สำหรับการถมดิน ได้แก่ ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินลูกรัง
ขนส่งดิน: ขนส่งดินจากแหล่งที่มาไปยังพื้นที่ที่ต้องการถม
ปรับระดับดิน: ปรับระดับดินให้เสมอกันโดยใช้รถเกรด หรือเครื่องมือกลอื่นๆ
บดอัดดิน: บดอัดดินเพื่อไล่อากาศออก ป้องกันการทรุดตัวของดิน
บำรุงดิน: ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
กฎหมายควบคุมการถมดิน
การถมดินในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กรณีที่ต้องการถมดินสูงเกิน 60 เซนติเมตร หรือถมดินในพื้นที่ที่กำหนด จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

CONTACT US

0622592463

SERVICES

การถมที่ดิน
การถมที่ดิน หมายถึง การปรับระดับพื้นที่ดินให้สูงขึ้น โดยการนำดินมาถมทับลงบนพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยทั่วไป นิยมทำก่อนการก่อสร้างอาคาร บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ขั้นตอนการถมที่ดิน
เตรียมพื้นที่: เริ่มด้วยการเคลียร์พื้นที่ กำจัดต้นไม้ พืช หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกจากพื้นที่ที่จะถม
ตรวจสอบดิน: ตรวจสอบคุณภาพดินที่นำมาถม ควรไม่มีสิ่งปนเปื้อน เช่น เศษไม้ หิน หรือขยะ
ถมดิน: ถมดินทีละชั้น โดยแต่ละชั้นมีความหนาประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร
บดอัดดิน: บดอัดดินแต่ละชั้นให้แน่น โดยใช้อุปกรณ์บดอัดดิน เช่น รถบด
รดน้ำ: รดน้ำบนหน้าดินแต่ละชั้น เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดิน
ปาดหน้าดิน: ปรับระดับหน้าดินให้เรียบเสมอกัน โดยใช้อุปกรณ์ปาดดิน เช่น รถเกรด
ประเภทของดินที่ใช้ถม
ดินถมทั่วไป: ดินชนิดนี้หาได้ง่าย ราคาถูก นิยมใช้ถมที่ดินทั่วไป
ดินขุดลึก: ดินชนิดนี้มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน นิยมใช้ถมที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคาร
ดินถมบดอัด: ดินชนิดนี้ผ่านการบดอัดมาแล้ว มีความแน่น เหมาะกับการถมที่ดินที่ต้องการรับน้ำหนักมาก
กฎหมายเกี่ยวกับการถมที่ดิน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543: กฎหมายฉบับนี้ควบคุมการขุดดินและถมดินทั่วประเทศ
ข้อบังคับท้องถิ่น: แต่ละท้องถิ่นอาจมีข้อบังคับเกี่ยวกับการถมดินเพิ่มเติม
ข้อควรระวังในการถมที่ดิน
การถมดินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด: อาจถูกเปรียบเทียบปรับ
การถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาต: อาจถูกดำเนินคดี
การถมดินที่ไม่ถูกต้อง: อาจทำให้เกิดปัญหาทรุดตัว น้ำท่วม หรือดินถล่ม


ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ รับถมที่ 
กับทีมงาน stdonline รับถมที่


รับชมผลงานอื่นๆของเว็บไซด์
stdonline.com

ABOUT US
สะดวกสบาย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา
เขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม


พื้นที่ให้บริการ รับถมที่
และทั่วถึง ตำบล และอำเภอทุกพื้นที่