รับสร้างตึกสร้างโกดัง

รับสร้างตึกสร้างโกดัง

การขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง อาคาร โรงงาน ต้องทำอย่าไร

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง โกดัง โรงงาน อาคาร คลังเก็บสินค้า

ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.๑)

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1.แบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (แบบ ข.๑)

2.สำเนาบัตรประชาชน

2.1 สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ขอ อนุญาต จำนวน 1 ชุด

2.2 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาโฉนดที่ดิน ที่ทำการก่อสร้าง (ขนาดเท่าตัวจริง) จำนวน 2 ชุด

4.แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแปลน (ต้องมีลายเซ็นต์ของสถาปนิกและวิศวกร) จำนวน 5 ชุด

4.1 รายการประกอบแบบ

4.2 แผนที่สังเขป

4.3 รูปแปลนพื้น

4.4 รูปด้าน 4 ด้าน

4.5 รูปตัด 2 ด้าน

4.6 รูปโครงสร้ างๆของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)

4.9 รูปแปลนไฟฟ้า,สุขาภิบาล

4.10 รายการคำนวน

5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรมควบคุม”

6.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรม”

7.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”(กรณีเข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)

8.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”

9.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

10.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เช็นติเมตร)

11.ในกรณีที่เป็นตึกแถวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น หรือตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป หรืออาคารประเภทบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ ต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ วิศวกร และ สถาปนิก ควบคุม (แนบ น.๔)

***หมายเหต***

ในกรณีที่(ผู้ขอยื่น)อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในนามห้างหุ้นส่วน บริษัท ให้ประทับตราห้างหรือบริษัทด้วยและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

 

เมื่อยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่

-ตรวจเอกสารที่ยื่นคำขอไว้

-ออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง

หากถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตให้ภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตดังนี้

-ยื่นขอรับใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

-ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑)

างหลังคา

4.7 รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก

4.8 รูปขยายส่วนต่างๆของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)

4.9 รูปแปลนไฟฟ้า,สุขาภิบาล

4.10 รายการคำนวน

5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรมควบคุม”

6.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรม”

7.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”(กรณีเข้าข่ายต้องควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)

8.สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “สถาปัตยกรรม”

9.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

10.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เช็นติเมตร)

11.ในกรณีที่เป็นตึกแถวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น หรือตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป หรืออาคารประเภทบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ ต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ วิศวกร และ สถาปนิก ควบคุม (แนบ น.๔)

***หมายเหต***

ในกรณีที่(ผู้ขอยื่น)อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในนามห้างหุ้นส่วน บริษัท ให้ประทับตราห้างหรือบริษัทด้วยและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

 

เมื่อยื่นเอกสารทั้งหมดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่

-ตรวจเอกสารที่ยื่นคำขอไว้

-ออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง

หากถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตให้ภายในเวลาไม่เกิน 45 วัน

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตดังนี้

-ยื่นขอรับใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

-ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑)


stdonline รับสร้างตึกสร้างโกดัง 0822970156
ติดต่อสอบถาม รายละเอียด บริการของเรา รับสร้างตึกสร้างโกดัง
ราคาค่าบริการ รับสร้างตึกสร้างโกดัง
BETTER RATE
0822970156

 

สำหรับงานรับสร้างตึกสร้างโกดัง บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอนงาน

เราคือผู้ให้บริการรับสร้างตึกสร้างโกดัง เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย
ออกแบบงานก่อสร้าง สร้างตึก สร้างโกดัง ทุกรูปแบบ

  ศูนย์รวมสินค้างานก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ ก่อสร้าง สร้างตึก สร้างโกดัง ออกแบบ บิ้วอิน ต่อเติม ตกแต่งภายในครบวงจร รวมถึงการปรับปรุง-รีโนเวท โรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ โกดัง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ออฟฟิศหรือบริษัท รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง


เชิญชมภายใน รับสร้างตึกสร้างโกดัง ก่อนตัดสินใจ บริการ


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา stdonline รับสร้างตึกสร้างโกดัง

-ค้นหาทุกบริการด้านงานช่าง และงานบริการ ธุรกิจ ร้านค้าได้ด้วยตัวคุณเอง ครบจบในที่เดียว
-วางแผนงานโดยช่างมืออาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ร้านค้าที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง

-รับสร้างตึกสร้างโกดัง ราคาที่ถูกที่สุด

-ทีมงานทำงานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

-บริการหลังการขาย ทั้งงงานบริการ และงานสินค้า

-เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มีลูกค้าสาขาทั่วประเทศมากกว่า เกือบ 90 แห่ง

-มีระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนในการทำงาน และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ก่อนจะตัดสินใจ

-มีโครงการที่ผ่านการทำงานของทีมงานจากลูกค้าให้ดูมากมาย เพราะพิจารณาความต้องการ และปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยทันที

-ให้คุณสามารถไว้วางใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพระยะยาว พร้อมดูแลบริการหลังการขายอย่างตรงจุด
หมดกังวลเรื่องปัญหาบานปลายในภายหลัง

- พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะจุดอย่างเป็นกันเองให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจสามารถปรึกษาได้หลังการขายทันที

-ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี การรันตรีความเชื่อมั่นกับทีมงานมืออาชีพ
-บริการดี ราคากันเอง ตามที่ลูกค้าต้องการ

รับสร้างตึกสร้างโกดัง
รับสร้างตึกสร้างโกดัง
สร้างโกดัง
บริษัทรับสร้างตึกสร้างโกดัง
รับสร้างตึกสร้างโกดัง
สร้างโกดัง
รับสร้างโกดัง
สร้างโกดังขนาดเล็ก
โกดังสำเร็จรูป
สร้างโรงงานขนาดเล็ก
สร้างโกดังออฟฟิศ
รับสร้างโกดังขนาดเล็ก
สร้างโกดังราคาถูก
รับสร้างโรงงานขนาดเล็ก
โกดังน็อคดาวน์
ทำโกดัง
รับสร้างโกดังสําเร็จรูป
รับสร้างโกดังราคาถูก
รับสร้างคลังสินค้า
รับสร้างโกดังโรงงาน
ก่อสร้างโกดัง
รับเหมาสร้างโกดัง
รับสร้างตึก
สร้างตึก3ชั้น


CONTACT US

0822970156

SERVICES


รางวัลการให้บริการมากมาย
มากกว่า 128 โครงการชั้นนำที่ยอดเยี่ยม
มากกว่า 420 Artworks เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุด
มากกว่า 4 รางวัลชั้นนำระดับประเทศ การันตีคุณภาพมาตรฐาน
มากกว่า 88 ลูกค้าชั้นนำระดับประเทศที่วางใจเรามาอย่างยาวนาน

เพราะการเลือกศูนย์รวมบริการสักแห่งที่ครบจบในที่เดียวเป็นความได้เปรียบสำหรับลูกค้า ยิ่งสามารถเลือกรับผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายเท่าไรก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะเราเข้าใจทุกความต้องการด้วยประสบการอันยาวนาน ค้นหาทุกเรื่องที่คุณต้องการสารพัดช่างด้านงานบริการกับศูนย์รวมบริการของเรา
เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและลงตัวในทุกสไตล์ที่คุณเป็น เพื่อให้ได้รับบริการอย่างเป็นกันเอง พร้อมคำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถรับบริการเฉพาะทางอย่างตรงจุดได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ หมดกังวลเรื่องงานช่าง เพราะทุกปัญหาสารพัดช่าง ให้เราช่วยแก้ไขขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ รับสร้างตึกสร้างโกดัง 
กับทีมงาน stdonline รับสร้างตึกสร้างโกดัง


รับชมผลงานอื่นๆของเว็บไซด์
https://www.online-std.com/

ABOUT US
สะดวกสบาย ทุกพื้นที่ ทุกเวลา
เขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม


พื้นที่ให้บริการ รับสร้างตึกสร้างโกดัง
และทั่วถึง ตำบล และอำเภอด้านล่างนี้
...................